BİLGİ BANKASI

Ana Sayfa  /  SSS - Sıkça Sorulan Sorular ???

SSS - Sıkça Sorulan Sorular ???

SSS - Sıkça Sorulan Sorular ???

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ORTAK YERLER

Soru    : Dükkân önündeki boşlukların durumu nedir?

Cevap  : Dükkân önündeki boşluklar ortak yerlerden sayılmaktadır. Bu nedenle, bağımsız bölüm malikleri bu yerlerden yararlanma hakkına sahiptirler.

Soru    : Dükkân malikleri böyle bir yeri ( ortak yeri ) çevirerek yalnız başına kullanabilir mi?

Cevap  : Hayır kullanamaz.

Soru    : Dükkân önündeki boşluğun dükkânın kapsamı içine alınması istenirse ne yapılmalıdır?

Cevap  : Yapı projesinde, bu boşluğun dükkânın kapsamı içinde kaldığının gösterilmesi zorunludur. Ayrıca bu durumun resmi senette yazılması gerekir.

Soru    : Onaylı projede dükkân önündeki boşluğun dükkâna ait olduğu ve eklentisi bulunduğu belirtilmiş olması halinde durumu nedir?

Cevap  : Bu halde, boşluk ortak yer sayılmayacak, dükkânın eklentisi olduğunun kabul edilmesi gerekir.

Soru    : Depo ve garajların durumu nedir?

Cevap  : Depo ve garajlar bağımsız bölüm veya onun eklentisi niteliğini almamışsa, ortak yer sayılırlar.

Soru    : Onaylı yapı projesinde ortak yer olarak gösterilmiş depo veya garajlara arsa payı tahsis edilmesi halinde durumları nedir?

Cevap  : Bu durum, depo veya garaja bağımsız bölüm niteliği kazandırmaz.

Soru    : Genel çıkışı olmayan bahçe kat maliklerince kullanılabilir mi?

Cevap  : Hayır kullanılamaz. Başkasının bağımsız bölümünden bu bahçeye geçiş varsa, diğer bağımsız bölüm ( kat ) maliklerinin bu geçişten izin dışı yararlanabilmeleri mümkün değildir.

Soru    : Ortak yerden bahçeye kapı açıldığı takdirde kullanılabilir mi?

Cevap  : Bu takdirde ortak yerden bahçeye kapı açılmasında bir engel yoksa, karar alınıp, proje değişikliği yapıldıktan sonra yararlanılabilir.

Soru    : Ortak yerlerde değişiklik yapılabilir mi?

Cevap  : Hayır yapılamaz. Ancak kat ( bağımsız bölüm ) malikleri kurulu oy birliği ile karar alırlarsa değişiklik yapılabilir.

Soru    : Ortak yerler kullanılabilir mi?

Cevap  : Amacı dışında kullanılamaz.

Soru    : Ortak yerler bağımsız bölüm durumuna dönüştürülüp satılabilir mi?

Cevap  : Hayır satılamaz. Böyle bir satış geçerli olmaz. Kat ( bağımsız bölüm ) maliki satışın geçerli olmadığı, iptali gerektiğini ileri sürerek dava açabilir.

Soru    : Ortasında kat bulunan teras ortak yerlerden sayılır mı?

Cevap  : Sayılmaz. Çünkü çatı katının bir bölümü durumundadır. Bu itibarla çekme kat önündeki teras, binanın merdivenleri, giriş yeri, kalorifer dairesi gibi ortak yerlerden sayılmaz.

Soru    : Terastan kim yararlanır?

Cevap  : Terastan yalnız teras katta yer almış kat ( bağımsız bölüm ) maliki yararlanabilir.

Soru    : Tapu dairesince ortak yerler bağımsız bölüm durumuna getirilebilir mi?

Cevap  : Hayır getirilemez. Tapu idaresince plan ve projeye aykırı olarak ortak yerler bağımsız bölüm durumuna getirilemez. Tapu verilemez.

Soru    : Teras ve açık teras ortak yer midir?

Cevap  : Evet teras ve açık teras tüm kat maliklerine ait ortak yer niteliğindedir.

Soru    : Yapıların dışında kalan boşluk alan ve bahçeler ortak yer midir?

Cevap  : Yapıların dışında kalan boşluk alan ve bahçeler ortak yerlerdendir.

Soru    : Kiracı ortak yerleri kullanabilir mi?

Cevap  : Kiracı da mal ( bağımsız bölüm ) malikine izafeten ortak yerleri kullanabilir.

Soru    : Kapıcı dairesine pay ayrılıp satılabilir mi?

Cevap  : Satılamaz. Ortak yer olan kapıcı dairesine pay ayrılıp satılması geçersizdir.

Soru    : Ortak yerler nasıl belirlenir?

Cevap  : Ortak yerler sözleşme ile belirlenebilir. Sözleşmede hüküm yoksa KMY 4.maddede yazılı yerler ortak yerdir.

Soru    : Sığınak ortak yer midir?

Cevap  : Sığınak ana yapının ortak yeridir?

Soru    : Su tesisleri ortak yer midir?

Cevap  : Su tesisler, ortak yerlerdendir. Bütün kat ( bağımsız bölüm ) maliklerinin rızası alınmadıkça bu tesisler üzerinde başka tesisler yapılamaz.

ORTAK YERLERDEN YARARLANMA

Soru    : Kat malikleri apartmanın ortak yerlerinde kendi başlarına değişiklik yapabilirler mi?

Cevap  : Hayır kesinlikle yapamazlar.

Soru    : Ortak yerlere yapılacak bütün yenilik ve ilaveler için alınacak kararda oy sayısı ne olmalıdır?

Cevap  : Ana taşınmazın ortak yerlerinden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılacaktır.

Soru    : Özürlülerin yaşamı için zorunluluklar bulunması halinde proje tadilinde oy sayısı ne olmalıdır.

Cevap  : Özürlülerin yaşamı için zorunluluk varsa, projenin tadili zorunluluğun meydana geldiği günden itibaren kat ( bağımsız bölüm ) maliklerinin en geç (3) ay içinde toplantı yapmaları, bu toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanmalıdır.

Soru    : Özürlüler için 3 ay içinde toplantı yapılmaması halinde ilgili kat malikinin yapacağı işlem nedir?

Cevap  : Kat malikleri kurulunun 3 ay içinde toplanmaması durumunda ilgili kat maliki, istemiyle bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporu alındıktan sonra onaylı proje değişikliği, ya da krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır.

Soru    : İlgili merciler tasdikli proje değişikliğini ya da kroki taleplerini kaç günde sonuçlandırır?

Cevap  : İlgili mercilerin ( Belediye imar md gibi ) onaylı proje değişikliği veya kroki istemlerini en geç (6) ay içinde sonuçlandırması gerekir.

Soru    : Yapılacak harcama ve giderleri kim karşılayacak?

Cevap  : Özürlülerle ilgili yeniliklerin yapılması işlerinin, giderlerinin yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranlarına göre ödenmesi gerekir.

Soru    : Isı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümünde aranacak oy sayısı ne kadardır?

Cevap  : Kat ( bağımsız bölüm ) maliklerinden birinin isteği ile; ısı yalıtımı ve ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü için alınacak karar, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınması gerekir.

Soru    : Yapılacak ortak işlerin giderlerini kim öder?

Cevap  :  Ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre kat ( bağımsız bölüm ) maliklerince ödenir.

 

Top