Hizmetlerimiz

Ana Sayfa  /  Yönetim Danışmanlığı Seçeneği

Yönetim Danışmanlığı Seçeneği

Yönetim Danışmanlığı Seçeneği

Apartmanınızın/Sitenizin Genel Kurulunda seçilen yöneticinizin yapmak zorunda olduğu işler
Şirketimiz tarafından üstlenilecektir.Bu alternatifte yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olup, Şirketimiz;

 Apartman/Siteniz banka hesabından Yönetici imzası ile para çekilecek,

 Gelir ve gider bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlayacak,

 Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarını takip edecek,

 Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlayarak yöneticinize ulaştıracak ve istenilen
doğrultuda ilan panolarına asılmasını sağlayacak

 Apartmanınız/Siteniz görevlisinin/görevlilerinin SGK işlemlerini hazırlayacak ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirecek

 Yönetici/Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda Apartmanda/Sitede yapılması gereken işlerin altyapısını hazırlayacak, piyasadan teklifler alacak ve işleyişi takip edecek,
 Anlaşmalı hukukçularımızdan destek alıp, ödemesini geciktiren komşularınızla yöneticinizin bilgisi dâhilinde apartman/site paralarının tahsilini sağlayacaktır 

Top