Hizmetlerimiz

Ana Sayfa  /  Profesyonel Yönetim Seçeneği

Profesyonel Yönetim Seçeneği

Profesyonel Yönetim Seçeneği

Apartmanınızın/Sitenizin Genel Kurulunda yönetici olarak seçilmemiz halinde, bir sonraki genel kurula kadar

Şirketimiz,bir yöneticinin üstlendiği bütün görev ve sorumluluklarını kapsayan çalışma şeklidir.

Bu çalışmalarda;

Gelir ve giderlerin noter onaylı işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,

Her bir daire için kat maliklerinin ve sakinlerinin borç/alacak durumlarının takibi,

Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanması, dosyanın tamamlanması ve ilan panolarına asılması,

Rutin olarak yapılan işlerin ve ödemelerin firmamız tarafından takip edilmesi,

Borcunu zamanında ödemeyen kat maliki veya sakinlerinden icra yolu ile tahsilinin sağlanması,

Apartman/Site ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,

Apartmanınızda/Sitenizde su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı, hidrofor, diafon, ve diğer müşterekmeydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması

Apartmanınızda/Sitenizde varsa çalışan personelin SGK işlemlerinin takibi, primlerinin yatırılması ve özlük hakları

ile ilgili diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra, apartmanınızın genel kurulun da

Yöneticiye verilen ve yetkilendirilen işlerin de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapılması,

7/24 hizmet kalitesi, mesai saatleri içinde ve dışında tüm problemlerle ilgilenilmesi,

Tüm ödemelerin apartman yönetimi adına açılacak banka hesabına yatırılması sağlanmaktadır.

Top