Hizmetlerimiz

Ana Sayfa  /  Muhasebe Desteği Seçeneği

Muhasebe Desteği Seçeneği

Muhasebe Desteği Seçeneği

Bu seçenekte ise, Genel Kurulunuzun bu yönde alacağı kararın şirketimize iletilmesinden itibaren;
Şirketimiz;

Gelir ve gider bilgilerinin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, 
Aylık olarak düzenlenen faturaların ve evrakların dosyalarda saklanması, 
Her bir daire için, kat maliklerinin ve kiracılarının aidat ödemelerinin takibi, 
Aylık gelir, gider ile borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanması ve Yöneticinize/Yönetim
Kuruluna sunulması ve istenilen doğrultuda ilan panolarına asılması, 
Apartmanınızda/Sitenizde görev yapacak olan personelin SGK işlemlerinin hazırlanarak yöneticiye
teslim edilmesi işlemlerini gerçekleştirecektir.

Top