Hizmetlerimiz

Ana Sayfa  /  Hukuksal Hizmetler

Hukuksal Hizmetler

Hukuksal Hizmetler

Yönetim planının KMK. Ve ilgili yasalara uygun yapılması
Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında Noter kanalıyla İhtar ve İhbarname çekilmesi
İcra takibi yapılması
Dava açılması
Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

Top