Hizmetlerimiz

Ana Sayfa  /  Bütçe Hizmetleri

Bütçe Hizmetleri

Bütçe Hizmetleri


Bina ve site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması 
İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı 
Bina yönetimi ve üçüncü şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması 
Bina / Site personelinin ( Kapıcı ) tüm yasal işlemlerinin yapılması ile ücretlerinin ödenmesi 
Bina / Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi 
Her ay borç alacak çizelgelerinin bina panosunda duyurulması 
Kat malikleri ve denetim kuruluna aylık veya 3 aylık faaliyet raporunun sunulması 
Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması 
Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

Top